Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BATMAN / MERKEZ - ATATÜRK ORTAOKULU

BATMAN ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARIMIZ

T.C

BATMAN VALİLİĞİ

BATMAN ATATÜRK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

HİZMET STANDARTLARIMIZ

 

SIRA NO

HİZMETİN  ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul Ortaokullar

      1.     TC Kimlik Numarası

      2.     Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge

30 Dakika

2

Nakil ve Geçişler Ortaokullar

      1.     TC Kimlik numarası

      2.     Veli Dilekçesi

      3.     Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge

      4.     Bilgi Formu (okuldan alınacak)

30 dakika

3

Kayıt Kabul Ortaokullarda Denklik ve Kayıt

      1.     TC Kimlik numarası

      2.     Denklik belgesi

30 Dakika

4

Öğrenci belgesi Ortaokullar

      1.     Sözlü başvuru

10 dakika

5

Öğrenim Durum Belgesi Ortaokullar

      1.     Dilekçe

30 dakika

6

Öğrenim belgesi Ortaokullar

      1.     Dilekçe

30 dakika

     7

6.7.8 Sınıflar Seviye belirleme Sınavı İşlemleri

1. Veli imzalı Sınav başvuru belgesi(elektronik başvuru)

2. Tercih yükseltme işlemi yapmak isteyen öğrenci velilerinin dilekçeleri

10 dakika

8

Merkezi Sistem İle yapılan Sınavlar Ortaokullar(PYBS)

      1-     Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname

      2-     Kontejandan başvuracak öğrenciler için; Öğretmen çocuğu 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ortaokulu(taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belge.

      3-     Banka Dekontu

      4-     Çalışan velilerin 12 aylık toplamını içeren belge

      5-     Yıllık veli ve eşinin gelir toplamı

      6-     Nufus kayıt örneği

      7-     Ücretli ve maaşlı ise 12 aylık toplam içeren bordro

      8-     Serbest meslek sahipleri kurumlarından alacakları önceki yıllara ait toplam matrah

1 gün

9

Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri Ortaokul Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini kaybedenler

Dilekçe

30 dakika

10

Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri Ortaokul Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesi ve Diplomasını kaybedenler

      1.     Dilekçe

      2.     Savaş sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge

30 dakika

11

Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri Ortaokullarda Diploma verilmesi

      1.     Sözlü başvuru

      2.     Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

30 dakika

12

Ortaokullarda Öğrenci Yetiştirme Kurslarından yararlanma

Veli dilekçesi

5 dakika

13

Ortaokullarda Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

5 gün

14

Kayıt Kabul Ortaokullarda Yabancı Uyruklu Öğrenci  kaydı

      1.     Denklik Belgesi

      2.     Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 dakika

15

SBS öğrenci Başvurusu

Banka dekontu

10 dakika

16

Yurtdışından Öğrenci Nakli Denklik ile Kayıt

Öğrenim Belgesi( İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İstenecek ve sınıfı belirlenecek)

30 dakika

17

Sınavlara Hazırlık ve Yetiştirme Kursları

Dilekçe

10 dakika

 

18

Öğrenci izin isteme

Dilekçe

5 dakika

19

Sınav Tarihlerinin bildirilmesi

Sözlü  Başvuru

5 dakika

 

20

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Çalışmaları

Dilekçe

5dakika

 

 

PERSONEL İÇİN

 

21

Çocuk Yardımından Faydalanma

      1-     Onaylı Nüfus Örneği

      2-     Bakmakla yükümlü olduğuna dair beyanname

      3-     Form(bölümlerini okul idaresi dolduracaktır.)

10 dakika

22

Doğum Yardımı Başvurusu

      1-     Çocuk Doğum Raporu

      2-     Dilekçe

      3-     Eşi devlet memuru olanlar için bu yardımı almadığını gösterir, iş yerinden alınacak belge

10 dakika

23

Hastalık Raporlarının izne dönüştürülmesi 

      1-     Dilekçe

      2-     Rapor

10 dakika

24

Mazeret İzni

Matbusu okuldan alınacak

10 dakika

25

Ücretsiz İzin İsteme

      1-     Dilekçe

      2-     Mazeretini gösterir belge

10 dakika

26

Öğretmenlerin Özür Gurubuna ve İsteğe Bağlı yer değiştirmeleri

      1-     Elektronik Başvuru

      2-     Kararname

      3-     Yer değiştirme suretiyle atamalarda maaş nakil belgesi

10 dakika

27

Hizmet Cetveli

Sözlü Başvuru

10 dakika

28

Görev Yeri Belgesi

Sözlü Başvuru

10 dakika

29

Anadolu, Öğretmen ve Fen Liselerin Merkezi Öğretmen Seçim Sınavına Başvuruları

Elektronik başvuru

10 dakika

30

Hizmet İçi Eğitim Başvuruları

Elektronik Başvuru

10 dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda  tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri   :Okul Müdürlüğü

İsim                    :Necmettin Doğan KÜMET

Unvan                  :Okul Müdürü

Adres                   :Site içi Merkez- 72200- BATMAN

 Tel                      :488 213 2779

Faks                     :488 2131579

e-Posta                 :715234@meb.k12.tr 

 

İkinci Müracaat Yeri:İl  Millî Eğitim Müdürlüğü

İsim                     :Şerif AKBOĞA

Unvan                  :Milli Eğitim Müdürü

Adres                   :Ziya Gökalp Mah.Askerlik Şubesi arkası- BATMAN

 Tel                     :488 2132720-21-22-23-24

 Faks                   :488 2133048

e-Posta                :batmanmem@meb.gov.tr

Yayın: 2013-12-17 - Güncelleme: 2013-12-17 23:37:56 - Görüntülenme: 603